BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


H I R D E T É S


A borszéki polgármesteri hivatal 2015. január 22-én 0900 órai kezdettel praktika próbát, majd 23-án 0900 órai kezdettel interjút szervez a következő munkakör betöltésére:


- szakképzetlen munkás COR 961301 – városrendészet


A szándéknyilatkozat és a szükséges akták a polgármesteri Hivatal székhelyén 2015. január 8, 15 óráig nyújthatók be.


Bővebb felvilágosítás a Hivatal székhelyén vagy 0266-337001 belső 106 telefonszámon kérhető

******************************************************************************************************************************BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


H I R D E T É S


A borszéki polgármesteri hivatal 2014. december 18-án 0900 órai kezdettel írásbeli, majd 19-én 0900 órai kezdettel szóbeli versenyvizsgát hirdet a következő munkakör betöltésére:


Követelmények:


A szükséges beiratkozási okiratokat 2014. november 21. ig lehet benyújtani.

Az érdeklődök bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal székhelyén, vagy a 0266-337001-telefonszámon kaphatnak.FORRÁS DOKUMENTÁCIÓ A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOSAN
A beiratkozási iratcsomó kötelezően kell, hogy tartalmazza a következőket:
******************************************************************************************************************************BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

H I R D E T É S            A borszéki polgármesteri hivatal 2014. december 18-án 0900 órai kezdettel írásbeli, majd 19-én 0900 órai kezdettel szóbeli versenyvizsgát hirdet a következő munkakör betöltésére:

Követelmények:

Általános

Specifikus

Beiratkozási határidő – 2014 november 19 – 15 óráig

Bővebb felvilágosítás a 0266-337001 belső 106 telefonszámon vagy a polgármesteri Hivatal székhelyén

A forrás dokumentáció, valamint a szükséges iratok lajstroma a román nyelvű oldalon elérhető.****************************************************************************************************************************** BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H I R D E T É S

A borszéki polgármesteri hivatal versenyvizsgát hírdet 2013.december 10-én 9, 00 órai kezdettel a következő üres állás betöltésére:

Általános követelmények:


A beiratkozási határidő : 2013.11.12. 15 óra -ig

A szándéknyilatkozatot a polgármesteri hivatalnál sziveskedjék iktatni.

Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal székhelyén, vagy a 137001-telefonon kaphatnak.


A következő ügyiratok szükségesek:

- beiratkozási kérelem

- személyazonossági másolat

- iskolai végzettség és szakképesítést igazoló iratok másolata

- munkakönyv másolat vagy munkahűségi igazolvány

- megfelelő egészségi állapotot igazoló okirat****************************************************************************************************************************** 

BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

H I R D E T É S

 

            A borszéki polgármesteri hivatal 2012. április 24-én 0900 órai kezdettel írásbeli, majd 25-én 0900 órai kezdettel szóbeli versenyvizsgát hirdet a következő munkakör betöltésére:

 

-        Könyvtáros – kultúra, sport és turizmus irodában  

            Követelmények:

-          Felsőfokú végzettség

-          Számítógép kezelői ismeretek (Word, Excel, Internet)

-          magyar nyelv ismerete

 

            A szükséges beiratkozási okiratokat 2012. március 22. ig lehet benyújtani.

            Az érdeklődök bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal székhelyén, vagy a 0266-337001-telefonszámon kaphatnak.

 

 

FORRÁS DOKUMENTÁCIÓ A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

Ø  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în

 legătură cu gestionarea bunurilor.

Ø  Manual de biblioteconomie pentru biblioteci mici – Bucuresti Tipografia Bibliotecii Nationale-1993

Ø  Legea nr.286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, privind

Administraţia publică locală

 

 

A beiratkozási iratcsomó kötelezően kell, hogy tartalmazza a következőket:

 

 

 

*******************************************************************************************************

 

Borszék város Önkormányzata

 

 

HIRDETÉS

 

A Köztisztségviselők  Országos Ügynöksége versenyvizsgát hirdet, 2007 május 23-án 10 órai kezdettel – írásbeli és 24-én 14 órai kezdettel – szóbeli, a következő köztisztviselői állás betöltésére:

-          Könyvvizsgáló – a polgármesteri Hivatal keretében

 

Követelmények:   

- felsőfokú végzettség gazdasági ágban

- legkevesebb 1 évi szakmai tapasztalat

- számitógép kezelési ismeretek ( Word, Excel, adatbázisok, Internet

- beszédképesség – magyar nyelven

 

Az iratkozáshoz szükséges okiratokat 2007 május 14-ig lehet letenni a Köztisztségviselők Országos Ügynöksége bukaresti székhelyén.

Bővebb felvilágosításokat 021- 3150484 telefonon vagy az Ügynökség bukaresti székhelyén lehet kapni.

A versenyvizsga az Ügynökség bukaresti székhelyén fog történni.

 

******************************************************************************************************************

 

 

BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

H I R D E T É S

 

 

        A borszéki polgármesteri hivatal versenyvizsgát hírdet 2007. április 17 – én 09, 00 órai kezdettel - irásbeli és 18 – án  09, 00 órai kezdettel -  szóbeli a következő üres  köztisztviselői állás betöltésére:

 

-        Tanacsadó -  közbeszerzési irodában  

        Követelmények:

-         Felsőfokú végzettség

-         12 hónap régiség 

-         Számitógép kezelöi ismeretek (Word, Excel, Internet)

-         magyar nyelv ismerete

 

        A beiratkozási aktákat 2007.04.02. ig lehet leadni .

        Az érdeklődök bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal székhelyén, vagy a 0266-337001-telefonon kaphatnak.

 

 

 

FORRÁS DOKUMENTÁCIÓ A VIZSGA FENTARTÁSÁRA

 

 

 

            Legea nr.188/1999 republicată, modificată de Legea nr.251/2006 - privind Statutul funcţionarilor publici           

Legea nr.286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală

OUG nr.34/2006, - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 34/2006

 

 

 

  Dosarul de concurs,  va conţine în mod obligatoriu:

 

 

    a) copia actului de identitate;

    b) formularul de înscriere ;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca şi, după caz, în specialitate;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinta care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;

    g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

    h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politica.

    (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

*****************************************************************************************

 

H I R D E T É S

 

 

A borszéki polgármesteri hivatal versenyvizsgát hirdet 2006 október 10-én 10,00 órai kezdettel, a következő üres állás betöltésére:

 

Ø Munkacsoport felügyelő

 

·        Jellegzetes feltételek:

o   Végzettség: középfok

o   Magyar nyelv ismerete ( szóbeli )

 

A beiratkozási aktákat 2006. október 6.-ig, 12 óráig lehet leadni a polgármesteri Hivatal székhelyén.

Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a polgármesteri Hivatal székhelyén, vagy a 0266-337001-es telefonszámon kaphatnak.

 

******************************************************************************************************************

 

 

BORSZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

 

H I R D E T É S

 

 

 

                              A borszéki polgármesteri hivatal versenyvizsgát hirdet, a következő üres állás betöltésére:

 

Ø Referens III , (bérelszámolás)

 

A versenyvizsga szervezése:

 

·        Az íratcsomó benyújtásának határideje: 15.06.2006

·        Az íratcsomó benyújtásának helye: Borszék város Polgármesteri hívatala, Borszék, 535300 , Kárpátok utca 6/A, Hargita megye.

·        A versenyvizsga időpontja:

Ø 27.06.2006 – 1000 óra             írásbeli vizsga

Ø 28.06.2006 – 1000 óra             szóbeli vizsga

 

A versenyvizsgán való részvételi feltételek:

 

·        Általános feltételek: a 118/1999-es Törvény 50. bekezdésének értelmében a köztisztségviselökre vonatkozóan való ismeretek.

·        Jellegzetes feltételek:

o   Végzettség: középfok

o   Szakmai régiség minim 5 év,

o   Magyar nyelv ismerete ( szóbeli )

o   Számítógép kezelői ismeret, ( Word, Excel, adatbázis kezelés )