H O T Ă R Â R E A Nr. 49/2016

Privind constituirea Consiliul Local Orășenesc Borsec


Consiliul local orășenesc Borsec.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.32, alin.1, din Legea administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.8, alin.6, din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002.

În temeiul prevederilor art.34, alin (2), art.45, alin.1(1) și art. 115, alin1, lit.b) din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R E Ș T E :


Art.1. Se constată legal constituit Consiliul local orășenesc Borsec, începând cu data de 24 iunie 2016, în următoarea componenta:


1

Benkes Zsolt

Uniunea Democrată Maghiară din România

2

Balázs Tibor

Uniunea Democrată Maghiară din România

3

Farkas Aladár

Uniunea Democrată Maghiară din România

4

Kovács Géza

Uniunea Democrată Maghiară din România

5

Lăzăroiu Florin Răducu

Partidul Social Democrat

6

Mik Károly

Uniunea Democrată Maghiară din România

7

Mosneag Ilona

Uniunea Democrată Maghiară din România

8

Pepel Attila Árpád

Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

9

Simon Lehel László

Uniunea Democrată Maghiară din România

10

Szabó Tibor

Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

11

Ungureanu Ioan

Partidul Social Democrat

Art.2. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul consiliului local orășenesc Borsec, constituit prin Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.68/21.06.2012 și al consilierilor locali în funcție.


Art.3. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți.


Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului unității administrativ teritoriale se aduce la cunoștință publică prin afișaj.


Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului unității administrativ teritoriale se comunică:

Primarului orașului Borsec

Instituția Prefectului Județului Harghita în vederea verificării legalității actului administrativ.


Borsec, la 24 iunie 2016
H O T Ă R Â R E A Nr.52/2016


Privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate


Consiliul local orășenesc Borsec.

Luând în considerare propunerile făcute grupurile de consilieri în legătură cu numirea consilierilor în comisii pe domenii de specialitate.

Având în vedere prevederile secțiunea a 3-a, art.15(1-4) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002.

În temeiul prevederilor art.54, alin (1,2,3), art.45, alin.1(1) și art. 115, alin1, lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


H O T Ă R E Ș T E


Art.1. Constituirea de 3(trei) comisii de lucru pentru comisiile pe domenii de specialitate, care funcționează în cadrul Consiliului local orășenesc Borsec, în următoarea componentă:


1. Comisia pentru probleme de:

 1. dezvoltare economico-sociale;

 2. buget finanțe;

 3. administrarea domeniului public și privat al orașului;

 4. servicii;

 5. comerț;

 6. turism;

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Ing. Kovács Géza

2. Secretar: Ing. Szabó Tibor

3. Membrii: Ing. Lăzăroiu Florin Răducu

4. Farkas Aladár

5. Benkes Zsolt


2. Comisia pentru probleme de:

 1. urbanism și amenajarea teritoriului;

 2. realizarea lucrărilor publice;

 3. protecția mediului;

 4. conservarea monumentelor istorice și arhitectură;

 5. agricultură;

 6. apărarea ordinii publice;

 7. respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Benkes Zsolt

2. Secretar: Mik Karoly

3. Membru: Ing.Kovács Géza

4. Pépel Attila Árpád

5. Simon Lehel László


3. Comisia pentru probleme de:

 1. învățământ;

 2. sănătate;

 3. cultură;

 4. muncă și protecție socială;

 5. sport și agrement;

 6. administrație publică;

 7. juridică și de disciplină;

 8. relații cu publicul

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Farkas Aladár

2. Secretar: Mosneag Iona

3. Membrii: Pepel Attila Arpad

4. Ungureanu Ioan

5. Balázs Tibor


Borsec, la 24 iunie 2016***************************************************************************************** 


Cu data de 21 iunie 2012, se declară legal constituit, Consiliul Local al orașului Borsec, în următoarea componenta:


Nr crt

Numele și prenumele

Lista pe care a candidat

1

Benkes Zsolt

Uniunea Democrată Maghiară din România

2

Farkas Aladár

Uniunea Democrată Maghiară din România

3

Ing.Kovács Géza

Uniunea Democrată Maghiară din România

4

Ing.Lăzăroiu Florin Răducu

Uniunea Social Liberală

5

Mik Károly

Uniunea Democrată Maghiară din România

6

Móga Nándor

Uniunea Democrată Maghiară din România

7

Mosneag Ilona

Uniunea Democrată Maghiară din România

8

Pepel Anton

Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

9

Simon Lehel László

Uniunea Democrată Maghiară din România

10

Ing.Szabó Tibor

Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania

11

Szábó Noémi Csilla

Uniunea Democrată Maghiară din RomâniaConsiliul local orășenesc Borsec, ia act de demisia, d-rei Szabo Noemi Csilla și a d-lui consilier Moga Nandor , alese pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România , în urma alegerilor din data de 10.06.2012.


In urma demisiei d-rei Szabo Noemi Csilla și al d-lui consilier Moga Nandor, se valideaza mandatul d-lui BALAZS TIBOR , ales pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România , si mandatul d-lui BAYKA GYULA , ales pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România , în urma alegrilor din data de 10.06.2012.


Conform Hotararii nr. 29/2013, privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate, Comisiile au următoarea componență:


1. Comisia pentru probleme de:

 1. dezvoltare economico-sociale;

 2. buget finanțe;

 3. administrarea domeniului public și privat al orașului;

 4. servicii;

 5. comerț;

 6. turism;

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Ing. Kovacs Geza

2. Secretar: Bayka Gyula

3. Membrii: Benkes Zsolt

4. Ing. Lăzăroiu Florin Răducu

5. Ing. Szabo Tibor


2. Comisia pentru probleme de:

 1. urbanism și amenajarea teritoriului;

 2. realizarea lucrărilor publice;

 3. protecția mediului;

 4. conservarea monumentelor istorice și arhitectură;

 5. agricultură;

 6. apărarea ordinii publice;

 7. respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Benkes Zsolt

2. Secretar: Simon Lehel Laszlo

3. Membru: Ing.Kovacs Geza

4. Mik Karoly

5. Pepel Anton


3. Comisia pentru probleme de:

 1. învățământ;

 2. sănătate;

 3. cultură;

 4. muncă și protecție socială;

 5. sport și agrement;

 6. administrație publică;

 7. juridică și de disciplină;

 8. relații cu publicul

compusă din următorii consilieri:

1. Președinte: Farkas Aladar

2. Secretar: Mosneag Ilona

3. Membrii: Balazs Tibor

***************************************************************

Conform Hotărârii 52 / 2008 privind constituirea Consiliului Local al orașului Borsec,

Consiliul Local are următoarea componență:

  

Nr crt

Numele și prenumele

Lista pe care a candidat

1

Balázs Tibor

Uniunea Democrată Maghiară din România

2

Bayka Gyula

Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt.

3

Benkes Zsolt

Uniunea Democrată Maghiară din România

4

Farkas Aladár

Uniunea Democrată Maghiară din România

5

Ing. Kokora Gheorghe

Partidul Democrat Liberal

6

Ing. Kovács Géza

Uniunea Democrată Maghiară din România

7

Mik Károly

Uniunea Democrată Maghiară din România

8

Ing. Lăzăroiu Florin-Răducu

Partidul Social Democrat

9

Sajgo Ignație

Uniunea Democrată Maghiară din România

10

Simon Lehel-László

Uniunea Democrată Maghiară din România

11

Ing. Szabó Tibor

Uniunea Democrată Maghiară din România

 

 

Conform Hotărârii 55 / 2008 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate,

Comisiile au următoarea componență:

 

          1. Comisia pentru probleme de:

a)   dezvoltare economico-socile;

b)   buget finanțe;

c)    administrarea domeniului public și privat al orașului;

d)   servicii;

e)    comerț;

f)     turism;

 compusă din următorii consilieri:

                             1. Președinte: ing. Kovács Géza

                             2. Secretar: Bayka Gyula

                             3. Membrii: ing. Lăzăroiu Florin Răducu

                             4.                Sajgo Ignație

                             5.                Mik Károly

 

          2. Comisia pentru probleme de:

a)   urbanism și amenajarea teritoriului;

b)   realizarea lucrărilor publice;

c)    protecția mediului;

d)   conservarea monumentelor istorice și arhitectură;

e)    agricultură;

f)     apărarea ordinii publice;

g)    respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

compusă din următorii consilieri:

          .                  1. Președinte: Benkes Zsolt

                             2. Secretar: ing. Kokora Gheorghe

                             3. Membru: Simon Lehel

 

 

          3. Comisia pentru probleme de:

a)   învățământ;

b)   sănătate;

c)    cultură;

d)   muncă și protecție socială;

e)    sport și agrement;

f)     administrație publică;

g)    juridică și de disciplină;

h)   relații cu publicul

compusă din următorii consilieri:

                             1. Președinte: Farkas Aladár

                             2. Secretar:     Balázs Tibor

                             3. Membrii: ing. Szabó Tibor

 

 

 

 

***************************************************************

 

Consiliul Local 2004 – 2008

 

Conform Hotărârii nr. 26 / 2004 privind constituirea Consiliului Local oraș Borsec și al

Hotărârii nr. 30 / 2004 privind validarea mandatului de consilier al membrului supleant

 

Consiliul Local are următoarea componență :

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Formațiunea politică

Locul și data nașterii

Domiciliul

Ocupația

Profesiunea

1

Ciupic Kinga

PNL

Toplița,      1977-10-24

Borsec, str. Ghe. Doja   Bl. A, Sc. 4, Et. 1, Ap. 5

Contabil șef

Contabil

2

Farkas Aladár

UDMR

Valea Strâmbă, 1948-01-25

Borsec, str. Topliței nr. 8

Profesor

Educație fizică

3

Froicu Ion

PSD

Botoșani,   1962-02-15

Borsec, str. Ghe. Doja Bl. F, Ap.15

Șef birou pază

Mecanic

4

ing. Kokora Gheorghe

Independent

Gheorgheni 1965-03-30

Borsec, str. Jókai Mór nr. 5

Inginer

Mine

5

ing. Kovács Géza

UDMR

Poiana Ștampei, 1955-03-10

Borsec, str. Ghe. Doja   Bl. D, Ap. 10

Inginer

Construcții

6

Máthé Lóránd

PUR

Toplița,      1974-09-16

Borsec, str. Ditrăului nr. 9

Gestionar

Silvicultor

7

Móga Attila

UDMR

Borsec,     1955-03-18

Borsec, str. Legăturii    nr. 2

Tehnician

Construcții

8

Oprea Valentin

PSD

Borsec,     1956-06-21

Borsec. Str. Ghe. Doja Bl. F, Ap 16

Director

Strungar

9

Pépel Anton

Independent

Borsec,     1953-01-27

Borsec, str. Bradului nr. 4

Șef tură

Electrician

10

ing. Szabó Tibor

UDMR

Corbu,      1966-07-04

Borsec, str. Petöfi Sándor nr. 5

Inginer

Mine

11

Zudor Ștefan

UDMR

Borsec,     1955-07-30

Borsec, str. Nouă nr. 11

Director

Strungar

 

 

Conform Hotărârii nr. 31 / 2004 privind comisiile de specialitate, componența acestora este:

 

       I.      Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, turism

 

1)      ing. Kovács Géza

2)      Máthé Lóránd

3)      Ciupic Kinga

 

    II.      Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

 

1)      Móga Attila

2)      Oprea Valentin

3)      ing. Szabó Tibor

4)      ing. Kokora Gheorghe

5)      Zudor Ștefan

 

 III.      Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și relații cu publicul

 

1)      Farkas Aladár

2)      Froicu Ion

3)      Pépel Anton

4)      ing. Kokora Gheorghe

5)      ing. Szabó Tibor