Hotărâri ale Consiliului Local Borsec
Mulțumiri echipei www.statiuneaborsec.ro pentru publicarea Hotărârilor Consiliului Local Borsec ...
Hotărâri ale Consiliului Local luate pe parcursul anului 2009


Hotărâri luate în ședința din luna ianuarie 2006

Hotărârea nr. 1 din 2006
Privind utilizarea fondului de rulment
Hotărârea nr. 2 din 2006
Privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării venitului minim garantat pe anul 2006
Hotărârea nr. 3 din 2006
Privind acceptarea în donație cărți
Hotărârea nr. 4 din 2006
Privind anularea unor creanțe fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2005
Hotărârea nr. 5 din 2006
Privind acordarea de reduceri la impozitului pe clădiri și teren unor persoane fizice
Hotărârea nr. 6 din 2006
Privind vânzarea unor spații locative din fondul locativ de stat
Hotărârea nr. 7 din 2006
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2006


Hotărâri luate în ședința din luna februarie 2006

Hotărârea nr. 9 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 10 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 11 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 12 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 13 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 14 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 15 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 16 din 2006
Privind trecerea în domeniul privat al orașului Borsec al unui teren
Hotărârea nr. 17 din 2006
Privind aprobarea inventarului pe anul 2005
Hotărârea nr. 18 din 2006
Privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetare a anului 2005
Hotărârea nr. 19 din 2006
Privind acordarea de reduceri la impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice


Hotărâri luate în ședința din luna martie 2006

Hotărârea nr. 22 din 2006
Privind aprobarea nomenclatorului documentelor din arhiva Consiliului local Borsec
Hotărârea nr. 23 din 2006
Privind acordarea de reduceri la impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice
Hotărârea nr. 24 din 2006
Privind însușirea studiului de fezabilitate a proiectului „Drumul Apelor Minerale”


Hotărâri luate în ședința din luna aprilie 2006

Hotărârea nr. 25 din 2006
Privind acceptarea în donație a unor bunuri
Hotărârea nr. 26 din 2006
Privind preluarea prin transfer cu titlu gratuit a unor echipamente de calcul
Hotărârea nr. 27 din 2006
Privind atribuirea în proprietate a unor suprafețe de teren


Hotărâri luate în ședința din luna mai 2006

Hotărârea nr. 28 din 2006
Privind acceptarea în donatie a unor bunuri
Hotărârea nr. 29 din 2006
Privind reorganizarea comandamentului antiepizootic local
Hotărârea nr. 30 din 2006
Privind deplasarea unei delegații oficiale la Aba, Ungaria
Hotărârea nr. 31 din 2006
Privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2005, privind impozitele și taxele locale
Hotărârea nr. 32 din 2006
Privind restricționarea accesului și circulației pe unele străzi din localitatea Borsec
Hotărârea nr. 33 din 2006
Privind retragerea unui act administrativ normativ
Hotărârea nr. 34 din 2006
Privind scoaterea din domeniul privat a unor imobile
Hotărârea nr. 35 din 2006
Privind atribuirea în proprietate a unor suprațete de teren
Hotărârea nr. 36 din 2006
Privind aprobarea participării orașului Borsec la programul SAPARD măsura 3.5
Hotărârea nr. 37 din 2006
Privind organizarea unor manifestări culturale cu prilejul lansării proiectului „ Strategia de dezvoltare Turistică a orașului Borsec.”
Hotărârea nr. 38 din 2006
Privind certificarea ca drum forestier a drumului de centură Borsec km 0+000-3+500


Hotărâri luate în ședința din luna iunie 2006


Hotărârea nr. 39 din 2006
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
Hotărârea nr. 40 din 2006
Privind modificarea și completarea hotărârii nr.8/2006
Hotărârea nr. 41 din 2006
Privind preluarea din administrarea Societății Naționale a Apelor Minerale în administrarea Consiliului Local oraș Borsec a tuturor resurselor de ape minerale existente pe teritoriul administrativ al orașului Borsec, proprietatea publică a statului
Hotărârea nr. 42 din 2006
Privind acceptarea în donație a unor bunuri
Hotărârea nr. 43 din 2006
Privind însușirea Strategiei de Dezvoltare Turistică a orașului Borsec


Hotărâri luate în ședința din luna iulie 2006

Hotărârea nr. 44 din 2006
Privind aprobarea contractului cadru de voluntariat pentru Serviciul public voluntar pentru situații de urgență
Hotărârea nr. 45 din 2006
Privind recunoașterea din chirii locuințe a sumelor cheltuite pentru reparații exterioare la spațiile locative din fondul locativ de stat
Hotărârea nr. 46 din 2006
Privind acceptarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al orașului Borsec și în administrarea Consiliului local orășenesc Borsec
Hotărârea nr. 47 din 2006
Privind cofinanțarea proiectului repararea și igienizarea izvorului Pierre Curie și amenajarea „ Loc de odihnă și popas ” la ieșirea din orașul Borsec spre Tulgheș