ROMĀNIA              Anexă nr.2 la Hot. Nr.4/2006 
    JUDEŢUL HARGHITA
CONSILLIUL LOCAL BORSEC
               TABEL NOMINAL
cu anulare creanţelor fiscale Conf. O.G. 92/2003 art.174 alin (2)
                      privind Codul de procedură fiscală
Persoane juridice 
Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ADRESA SUMA 
1 SCF AESCULAP SA  TG. MURES  3,08
2 AF CSERESZNYES  BORSEC 4,54
3 CEC BORSEC BORSEC 6,00
13,62