JUDEŢUL  HARGHITA ANEXA NR. 1 LA HOT 39 /2006
Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Borsec
                             BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PE ANUL 2006
mii-RON
  cod
rānd
bugetul local bugetul instituţiilor
publice finanţate din
venituri proprii şi
subvenţii din bugetul
local
bugetul instituţiilor
publice finanţate
integral din
venituri proprii
bugetul
creditelor
externe şi
interne
bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
veniturile şi
cheltuielile
evidenţiate īn
afara bugetului
local *
TOTAL transferuri
īntre
bugete
( se scad )
TOTAL
buget
general
A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8
VENITURI TOTAL(rd02+26la28+33) 1 2.678,55   301,00     357,94 3.337,49   3.337,49
Venituri curente (rd.03+ 16) 2 2.527,85   301,00     357,94 3.186,79   3.186,79
Venituri fiscale (rd.4 +8 la 10+15) 3 2.029,65           2.029,65   2.029,65
Impozit pe venit si gastig din capital (rd5la7) 4 624,00           624,00   624,00
Impozit pe venit,profit pers.juridic 5 0,00           0,00   0,00
Impozit pe venit si profit pers fizic 6 624,00           624,00   624,00
Alte impoz pe venit, profit, capital 7 0,00           0,00   0,00
Impozit pe salarii 8             0,00   0,00
Impozite si taxe pe proprietate 9 425,29           425,29   425,29
Impozite si taxe pe bunuri si servicii.(rd11la14) 10 980,36           980,36   980,36
Sume defalcate pe TVA 11 812,00           812,00   812,00
Alte impozite si taxe generale e bunuri si servicii 12 0,00           0,00   0,00
Taxe pe servicii specifice 13 0,00           0,00   0,00
Taxe pe utiliz bunuri 14 168,36           168,36   168,36
Alte impozite si taxe fiscale 15 0,00           0,00   0,00
Venituri nefiscale(rd17+20) 16 498,20   301,00     357,94 1.157,14   1.157,14
Venituri din proprietate(rd18+19) 17 106,00   301,00     0,00 407,00   407,00
Venituri din proprietate   18 106,00   301,00       407,00   407,00
Venituri din dobanzi 19 0,00           0,00   0,00
Vanzari de bunuri si servicii(21la25) 20 392,20   0,00     357,94 750,14   750,14
Venituri din prest servicii 21 47,20   0,00       47,20   47,20
Venituri din taxe admin, elib pemis 22 7,00           7,00   7,00
Amenzi, penalit, confiscari 23 13,00           13,00   13,00
Diverse venituri 24 325,00         357,94 682,94   682,94
Transferuri voluntare 25 0,00           0,00   0,00
Venituri din capital 26 150,70           150,70   150,70
Operatiuni financiare 27             0,00   0,00
Subventii(rd29+32) 28 0,00   0,00     0,00 0,00   0,00
Subventii bug.de stat( rd30+31) 29 0,00           0,00   0,00
De capital 30 0,00           0,00   0,00
Curente 31 0,00           0,00   0,00
Subventii de la alte administr 32 0,00   0,00     0,00 0,00   0,00
Donatii din strainatate 33             0,00   0,00
CHELTUIELI - TOTAL 34 2.678,55   301,00     357,94 3.337,49   3.337,49
Cheltuieli curente 35 2.313,55   145,75     0,00 2.459,30   2.459,30
Cheltuieli de personal 36 1.335,24   0,00     0,00 1.335,24   1.335,24
Bunuri si servicii 37 862,23   145,75     0,00 1.007,98   1.007,98
Dobanzi 38 0,00           0,00   0,00
Subventii 39 0,00           0,00   0,00
Fondul de rezerva 40 50,00           50,00   50,00
Transferul intre unit admin(42) 41 1,68           1,68   1,68
Transferuri curente 42 1,68           1,68   1,68
Alte transferuri(rd44) 43 24,40           24,40   24,40
Transferuri interne 44 24,40           24,40   24,40
Asistenta sociala 45 37,50           37,50   37,50
Alte cheltuieli 46 2,50           2,50   2,50
Cheltuieli de capital(rd48+49) 47 365,00   155,25     335,00 855,25   855,25
Active nefinanciare 48 365,00   155,25     335,00 855,25   855,25
Active financiare 49 0,00           0,00   0,00
Operatiuni financiare(51+52) 50 0,00         22,94 22,94   22,94
Imprumuturi 51 0,00         22,94 22,94   22,94
Rambursari de credite 52 0,00           0,00   0,00
Rezerve 53 0,00           0,00   0,00
Excedent (+) deficit ( - )(rd1-34) 54 0,00   0,00     0,00 0,00 0,00 0,00