ROMÂNIA

      ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

  ORAŞUL BORSEC

CONSILIULUI LOCAL

                                                

 HOTĂRÂREA Nr.42/2006

Privind acceptarea în donaţie a unor bunuri.

 

                   Consiliul local oraş Borsec.

                   Având în vedere oferta primită din partea Fundaţiei „ Szent LazarEsztergom din Ungaria.

                   Luând în considerare  avizul favorabil al comisiei de specialitate administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi relaţii cu publicul şi socială.

                   În temeiul dispoziţiunilor art.38, lit. x) şi art. 46(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală.

 

 

H O T Ă R E Ş T E :

 

                   Art.1. Acceptarea în donaţie din partea Fundaţiei „ Szent LazarEsztergom din Ungaria, a următoarelor bunuri: 

 

- îmbrăcăminte                        1700kg                 în valoare de 250 EU

- încălţăminte                          1500 kg                în valoare de 250 EU

- lenjerie de pat, covoare

  obiecte pentru amenajări

  locuinţe                                 1000 kg                în valoare de 100 EU

- obiecte de uz casnic              1000 kg                în valoare de 200 EU

(veselă, tacâmuri şi obiecte de bucătărie)

- birotică                                  1000 kg                în valoare de 100 EU

(caiete,creioane,vopsea)

 

                  

          Art.2.  Ajutorul umanitar primită din partea  Fundaţiei „ Szent LazarEsztergom din Ungaria, nu poate fi comercializat.

Art.3. Bunurile de la art. 1 se distribuie astfel:

v     Îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie -  pentru Caritas.

v     Obiecte uz casnic – pentru Grup Şcolar Zimmethausen Borsec

v     Birotică – pentru Grup Şcolar Zimmethausen Borsec, Grădiniţa de copii şi aparatul propriu al Consiliului local.

 

                   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   primarul localităţii. .

 

                             Borsec, la 20 iunie  2006.

 

                                                                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                                                                             Ing. Szabo Tibor