DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 30.06.2021, ora 1500
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2021.06.30, - 15 00 ÓRÁIG

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programul general de finanţare nerambursabilă a unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2021”

Ghidul solicitantului
Cererea tip pentru solicitarea finanţării
Declaraţie pe propria răspundere fonduri insuficiente
Declaraţie pe propria răspundere despre informaţiile furnizate
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 03.08.2020, ora 1500
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2020.08.03, - 15 00 ÓRÁIG

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programul general de finanţare nerambursabilă a unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2019” Sesiunea II - a

Ghidul solicitantului
Documente editabile necesare

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 13.09.2019, ora 1500
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2019.09.13, - 15 00 ÓRÁIG

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programul general de finanţare nerambursabilă a unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2019” Sesiunea II - a

Ghidul solicitantului

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE: 05.06.2019, ora 1500
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2019.06.05, - 15 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 25 APRILIE 2018 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2018 ÁPRILIS 25, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2018
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 05 MAI 2017 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2017 MÁJUS 05, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2017
Ghidul solicitantului
Declaraţia pe propria răspundere
Cererea tipizată

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 25 NOIEMBRIE 2016 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2016 NOVEMBER 25, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2016

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 16 APRILIE 2015 - ORA 13 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2015 ÁPRILIS 16, - 13 00 ÓRÁIG

Programul general de finantare nerambursabila a unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2015
Programul general de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor de tineret si sport in orasul Borsec pe anul 2015
Programul general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in orasul Borsec pe anul 2015

Hotararea Consiliului Local nr. 21/2015 privind evaluarea proiectelor culturale, Regulamentul concursului de proiecte cu anexe
Hotararea Consiliului Local nr. 22/2015 privind evaluarea proiectelor sportive, a cultelor si de tineret, Regulamentul concursului de proiecte cu anexe

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE -- 14 APRILIE 2015 - ORA 15 00
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- 2015 ÁPRILIS 14, - 15 00 ÓRÁIG

Programul anual de colaborare cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati de protectie si promovare a drepturilor copilului si tinerilor aflati in situatii de risc in orasul Borsec judetul Harghita, in anul 2015

Hotararea Consiliului Local nr. 11 / 2015 privind aprobarea derularii Programului anual de colaborare cu organizatii neguvernamentale, care desfasoara activitati de protectie si promovare a drepturilor copilului si tinerilor aflati in situatii de risc in orasul Borsec judetul Harghita, in anul 2015
Anexele aferente Hotararii Consiliului Local nr. 11 / 2015

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE-- 31 MARTIE 2014
OKIRAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ -- MÁRCIUS 31, 2014

Anexa 1 la regulament
Anexa 2 la regulament
Metodologia reglementata prin Dispozitia 52/2013